Opłaty i limity

Tabela Opłat (PLN)

Utrzymanie karty (miesięcznie) 0,00 w okresie ważności karty, później 2,00
Zakupy przez Internet 1,50
Wypłata gotówki w punktach handlowo-usługowych (Cashback) Transakcja niedozwolona
Wypłata gotówki z bankomatu Transakcja niedozwolona
Sprawdzenie salda karty w bankomacie Transakcja niedozwolona
Prowizja za transakcję w walucie obcej 3,00% kwoty transakcji
Zasilenie – przelew bankowy Transakcja niedozwolona
Zasilenie – wpłata gotówką Transakcja niedozwolona
Wykup pieniądza elektronicznego 0,00 w okresie ważności karty oraz do 12 miesięcy po jego zakończeniu; następnie 20,00

Tabela limitów (PLN)

Zakupy Do salda karty
Wypłaty gotówkowe z bankomatów Transakcja niedozwolona
Wypłaty gotówkowe w kasie Transakcja niedozwolona
Zasilenie – przelew bankowy Transakcja niedozwolona
Zasilenie – wpłata gotówką Transakcja niedozwolona
Zasilenie – karta innego banku Transakcja niedozwolona

Limity dzienne, miesięczne i roczne stosowane są na poziomie klienta, po pomniejszeniu o wydatki klienta w okresie odpowiednio ostatnich 24 godzin, 30 dni lub 365 dni, i są zależne od dostępności środków na danym Subkoncie.

DiPocket może w każdym czasie dokonać zmiany limitów ze skutkiem natychmiastowym i według własnego uznania, i/lub może zastosować niższe limity dla poszczególnych klientów na podstawie oceny ryzyka i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zarządzanie Kartą PayNetCard

Aby sprawdzić saldo Karty należy wejść na stronę www.paynetcard.pl, gdzie można również pobrać kopię Warunków Korzystania z Karty.

Aby zablokować Kartę należy skontaktować się z Biurem Obsługi DiPocket pod numerem +48 22 209 2555 (dostępnym całą dobę). Prosimy pamiętać, że aby zablokować kartę niezbędne będzie podanie informacji umieszczonych na karcie, takich jak numer seryjny i 4 ostatnie cyfry numeru karty.